Lokalizacja: Wrocław, ul. Zwycięska

Inwestor: Atlas - Ward

Projekt: A2+1

Konrad Mikołajczyk

Paweł Paradysz

Dorota Damm - Paradysz

Realizacja: 2018